Ons team

Gregory Ysebaert

Psycholoog 

Wie ben ik?

In 2008 afgestudeerd als psycholoog deed Gregory Ysebaert eerst zes jaar ervaring op in de bijzondere jeugdzorg. Sinds 2015 maakt hij deel uit van AZ Rivierenland en meteen ook van het Rupel Obesitas Centrum. Ysebaert heeft ook zijn eigen groepspraktijk.

“Begeleiding voor obesitas patiënten verschilt op zich niet veel van die voor andere patiënten, al vertrek je vanuit een andere hulpvraag. De voorbije jaren specialiseerde ik mij in gedragstherapie. Eigen daaraan is dat je in overleg met je patiënt therapeutische doelstellingen gaat bepalen. Daardoor is er een zekere structuur aanwezig in de gesprekken.”

Wat is de rol van de psycholoog?

De motivationele factor wordt vaak onderschat maar is eigenlijk een even groot deel van de puzzel dan bijvoorbeeld gezonde voeding of bewegen. Hoewel een bezoek aan de psycholoog zeker niet verplicht is, kan je er gedurende je hele traject terecht.

“Wanneer overgewicht een afgebakend probleem is, blijft mijn tussenkomst meestal beperkt. Daarom werk ik vraaggestuurd. Elk verhaal is zeer individueel verschillend. Een groot deel van mijn taak bestaat erin te normaliseren. Het komt wel goed, heb vertrouwen.”

Wat kan je verwachten?

De psycholoog hanteert een globale aanpak. Hij zal nog meer dan de rest van het team een draagvlak voor je gedragsverandering kunnen creëren. Door middel van motivational interviewing wordt de patiënt uitgedaagd om na te denken over zijn gedrag.

“Wanneer dit gedrag niet overeenstemt met de doelstelling, dan zoek ik uit waar die weerstand vandaan komt. We bekijken samen hoe we die struikelblokken zoals een drukke levensstijl of emotionele factoren kunnen wegnemen door de patiënt een spiegel voor te houden.”

Welke moeilijkheden moet de patiënt overwinnen?

Een vaak terugkerend probleem bij bijvoorbeeld emotionele eters is dat zij na een operatie hun toevlucht kwijt zijn. De patiënt wordt dan wel verplicht om met zichzelf aan de slag te gaan en een andere manier te vinden om moeilijke situaties te verwerken.

“Ook het zelfbeeld van de patiënt past zich niet altijd even snel aan als het lichaam. Of een vrouw die plots veel vermagert, moet plots leren omgaan met zowel positieve als negatieve reacties. Dat wordt allemaal aangepakt in therapie.”