Ons team

Frank Danckaerts

Bewegingscoach

Wie ben ik?

Met zijn dertig jaar ervaring als kinesitherapeut is Frank Danckaerts de ouderdomsdeken van het team. AZ Rivierenland Rumst rekent al vijftien jaar op zijn diensten, en binnen het Rupel Obesitas Centrum is hij ook al van bij de start betrokken als bewegingscoach.

“Samen met het voedingsadvies van de diëtiste is correct bewegen de manier om gewichtsverlies te bekomen en te behouden. Daar waar voedingsadvies een initieel sneller resultaat naar gewichtsverlies geeft, gaat correct bewegen ervoor zorgen dat het bereikte resultaat behouden blijft.”

Wat is de rol van de bewegingscoach?

Maximaal twee keer een uur per week kan de patiënt gebruik maken van de sportfaciliteiten binnen AZ Rivierenland. De bewegingscoach werkt een individueel schema uit dat er op gericht is om op een zo efficiënt mogelijke manier vet te verbranden.

“Het meest optimale scenario is dat de patiënt drie momenten per week een activiteit ontwikkelt. Ik geef een aantal tools in handen en raad aan om een sport te zoeken die de patiënt graag doet. Zwemmen bijvoorbeeld is een sterke vetverbrander.”

Wat kan je verwachten?

Aan de hand van een kort intake gesprek en een fiets- en krachtproef wordt het conditioneel niveau bepaald, zodat de patiënt aan de juiste intensiteit kan beginnen. Het voordeel aan de interne sportzaal van AZ Rivierenland is dat hier ook andere patiënten aan het werk zijn.

“En dat motiveert zeker. Ik kan zoveel uitleg geven als ik wil, maar als mensen iets van lotgenoten horen, dan wordt het beter opgepikt. Dat geldt trouwens ook voor buiten het Rupel Obesitas Centrum: zoek jezelf een partner in crime. Op die manier haak je niet zo gemakkelijk af.”

Welke moeilijkheden moet de patiënt overwinnen?

Wanneer onverwachte omstandigheden zoals ziekte ervoor zorgen dat de patiënt tijdens een bepaalde periode niet kan sporten, loeren er enkele gevaren om de hoek.

“Na enkele weken inactiviteit meteen willen aanknopen op het niveau dat de patiënt voordien haalde, is een van de grootste fouten. Dan forceert de patiënt zich en staan we nog verder af van een normale planning. Bewegen blijft voor obese patiënten een chronisch gegeven. It never gets easier, you just do better.