Ons team

Dr. De Coninck

Abdominaal chirurg / Coördinator

https://doktermdeconinck.be/

Wie ben ik?

Na zijn studies abdominale heelkunde in Leuven is Dokter Marc De Coninck al meer dan 20 jaar actief als chirurg. Sinds 2000 is hij verbonden aan AZ Rivierenland Rumst.

“Doorheen de jaren ben ik mij steeds meer gaan richten op de chirurgische behandeling van obesitas. De evolutie die de patiënt doormaakt op medisch, fysisch en karakterieel vlak, vind ik bijzonder interessant om te volgen.”

“Sinds de opstart van het Rupel Obesitas Centrum zorgen wij binnen AZ Rivierenland voor een professionele, multidisciplinaire werking rond overgewicht. Onze benadering is uniek omdat de opvolging veel verder gaat dan het eerste jaar na een ingreep. We zijn daarvoor met een team dat heel sterk op elkaar is ingespeeld, zodat de patiënt echt een behandeling op maat krijgt.”

Wat is de rol van de chirurg?

Voor patiënten die zich aanmelden bij het Rupel Obesitas Centrum is Dr. De Coninck de eerste contactpersoon. Dit wil niet automatisch zeggen dat een operatie volgt. “Ik sta in nauw overleg met de andere specialisten binnen het team. Zij formuleren na een eerste raadpleging hun advies, zodat we de patiënt een gezamenlijk plan van aanpak kunnen voorleggen.”

Wanneer een chirurgische ingreep gewenst is, overloopt Dr. De Coninck in een volgende consultatie nog eens grondig alle stappen. Bij de operatie zelf krijgt hij assistentie van Dr. Mathias De Schepper. Die vormt een vast team met Dr. De Coninck sinds 2015.

Wat kan je verwachten?

Het internet levert heel wat negatieve informatie op. Kom met ons praten. Wellicht kunnen wij de grootste onzekerheden al wegnemen. In grote lijnen zijn er twee types operatie mogelijk. Veruit de meest voorkomende is de Lap Gastric Bypass, waarbij de maag wordt verkleind en de dunne darm met 150 centimeter ingekort.

“Hierdoor verklein je de capaciteit om calorieën op te nemen. Na een bypass verliest een patiënt in de eerste maand ongeveer tien kilogram. Wie gezond blijft eten en regelmatig sport, streeft na twee tot drie jaar naar een gunstig BMI van 25. Faalt je voedingspatroon en je beweging, dan volgt er na verloop van tijd onvermijdelijk opnieuw gewichtstoename. Daarom maken wij van die opvolging zo hard onze prioriteit.”

Welke moeilijkheden moet de patiënt overwinnen?

Het beeld van een bypass die alle problemen oplost, moet regelmatig worden doorprikt. “Ik leg aan mijn patiënten altijd uit dat de bypass slechts ongeveer veertig procent van het werk is. De overige zestig procent situeert zich in de gedragsverandering, sporten en gezond eten zeg maar.”

Na een operatie ontstaan er vaak huidoverschotten. Die kunnen door een plastisch chirurg verwijderd worden. “Maar wij behandelen dit voor onze ROC patiënten ook aan gereduceerd tarief, wat een groot verschil kan maken. Buikwand, arm- en beenlift zijn allemaal mogelijk in het opvolgingstraject. Alleen borstchirurgie doet het obesitascentrum niet.”