Ons team

Kristien Stallaert

Psychologe

Ik ben Kristien Stallaert, klinisch psychologe. Ik bouwde intussen 30 jaar ervaring op in verschillende sectoren binnen de geestelijke-en algemene gezondheidszorg. Verandering brengen in je eetpatroon/levensstijl is een moedige belangrijke stap. Ik ga samen met jou op zoek wat je motivatie hiervoor is en hoe we verder in het traject je motivatie kunnen hoog houden.

Een ( eerste)gesprek met een psycholoog kan misschien voor jou allerlei vragen oproepen. Als psycholoog , verbonden aan het obesitascentrum , kijk ik samen met jou of er psychologische factoren aanwezig zijn die een invloed hebben op je levensstijl en specifiek op je eetpatroon. Er wordt gekeken of er mogelijks sprake is van een bepaald eetpatroon die de weg naar gedragsverandering kan bepalen. Zo kunnen stress, bepaalde emoties, levensgebeurtenissen.. een belangrijke impact hebben.. In een verkennend gesprek staan we dus stil bij je leef/eetpatroon en brengen we alle mogelijke beïnvloedende factoren in kaart van overgewicht.

Voor patiënten die opteren voor het chirurgische traject binnen de obesitaskliniek maakt het verkennend psychologisch gesprek standaard deel uit van het te doorlopen traject. Na de ingreep kan de psychologische begeleiding , indien gewenst verder gezet worden. Het nieuwe evenwicht vinden, omgaan met de oude eetpatronen, het veranderende zelf/lichaamsbeeld, het behouden van de levensstijlverandering …kunnen thema’s zijn waarin je voelt dat psychologische begeleiding je kan helpen.

Patiënten voor wie het conservatieve traject ( niet-chirurgische) de meest aangewezen optie is om tot gewichtsvermindering/verandering leefstijl te komen, kunnen eveneens psychologisch ondersteund worden. De psychologische begeleiding zit niet standaard in het begeleidingstraject , maar kan een meerwaarde zijn in het verkrijgen en behouden van een gezonde, evenwichtige levensstijl.